Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe?

Świadectwo energetyczne to dokument, który informuje o zapotrzebowaniu budynku na energię. Czy świadectwo energetyczne jest obowiązkowe? Tak, w wielu przypadkach jest to wymagane prawem, jednak istnieją pewne wyjątki. Poniżej przedstawiamy kompleksowy poradnik na ten temat oraz sprawdzamy, kto sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej.Spis treści:
 1. Co to jest świadectwo energetyczne?
 2. Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?
 3. Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej?
 4. Ile kosztuje świadectwo energetyczne?
 5. Świadectwo energetyczne — Kto wystawia? Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej

Co to jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne to dokument, który ocenia energochłonność budynku lub lokalu. Zawiera informacje na temat zużycia energii potrzebnej do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, podgrzewania wody oraz oświetlenia. Celem świadectwa jest wskazanie, jak efektywny energetycznie jest budynek oraz jakie potencjalne oszczędności można uzyskać dzięki modernizacji.

W świadectwie energetycznym znajdują się informacje o zapotrzebowaniu na energię. Parametr ten określa, ile energii potrzeba do utrzymania komfortowych warunków wewnętrznych w budynku przez cały rok. Kolejny element to wskaźnik EP, który wyraża roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną, co pomaga ocenić ekologiczny wpływ budynku. W świadectwie znajduje się także informacja o klasie energetycznej. Budynki są klasyfikowane od A+ (najbardziej efektywne) do G (najmniej efektywne), co ułatwia porównanie ich energochłonności. Ponadto świadectwo często zawiera sugestie dotyczące modernizacji, które mogą pomóc w redukcji zużycia energii, takich jak poprawa izolacji, wymiana okien czy modernizacja systemu grzewczego.


Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, świadectwo energetyczne jest obowiązkowe w następujących przypadkach:

 • Sprzedaż nieruchomości: Każdy sprzedający musi dostarczyć nabywcy aktualne świadectwo energetyczne.
 • Wynajem nieruchomości: Właściciel wynajmujący nieruchomość jest zobowiązany przekazać najemcy kopię świadectwa energetycznego.
 • Nowe budynki: Dla nowo wybudowanych budynków konieczne jest uzyskanie świadectwa energetycznego przed oddaniem budynku do użytkowania.
 • Termomodernizacje: W przypadku istotnych modernizacji budynku, które mogą wpływać na jego charakterystykę energetyczną, również wymaga się nowego świadectwa.

Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej?

Istnieją wyjątki, kiedy nie jest wymagane posiadanie świadectwa energetycznego:

 • Budynki zabytkowe: Obiekty pod opieką konserwatora, wpisane do rejestru zabytków.
 • Budynki używane mniej niż 4 miesiące w roku: Nieruchomości sezonowe, które nie są wykorzystywane przez cały rok.
 • Budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 m²: Małe obiekty, które nie są przeznaczone do stałego zamieszkania.
 • Budynki gospodarcze: Konstrukcje, które nie są przeznaczone do mieszkalnictwa.

Co więcej, świadectwa charakterystyki energetycznej nie muszą posiadać właściciele nieruchomości na własny użytek, którzy nie planują ich sprzedaży ani wynajmu.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne?

Koszt sporządzenia świadectwa energetycznego może się różnić w zależności od kilku kluczowych czynników. Przede wszystkim wielkość obiektu ma istotny wpływ na cenę –  większy budynek, tym wyższy koszt wystawienia świadectwa. Dzieje się tak, ponieważ większe obiekty wymagają bardziej szczegółowej analizy i dłuższego czasu na zebranie niezbędnych danych. W efekcie mniej kosztuje uzyskanie świadectwa dla mieszkania, niż dla domu, czy też lokalu komercyjnego.

Budynki z bardziej skomplikowanymi systemami grzewczymi, wentylacyjnymi, chłodzącymi lub o nietypowych kształtach wymagają bardziej szczegółowych analiz, co podnosi koszt świadectwa. Z kolei budynki nowoczesne, zaprojektowane zgodnie z aktualnymi standardami energetycznymi, zwykle są łatwiejsze do oceny, a więc koszt wystawienia świadectwa jest niższy. Dostępność planów budynku, specyfikacji technicznych oraz dokumentacji technicznej systemów grzewczych, wentylacyjnych i chłodzących może przyspieszyć proces i obniżyć koszty.

Inaczej sprawa się ma w przypadku starszego budownictwa i obiektów, które przechodziły modernizacje w różnych okresach. Wówczas ocena efektywności energetycznej jest bardziej skomplikowana ze względu na występowanie mieszanych technologii. Co więcej, brak dokumentacji technicznej może wymagać dodatkowych oględzin i pomiarów, co zwiększa koszty. Ponadto cena wystawienia świadectwa zależna jest od lokalizacji nieruchomości i regionu. Można jednak przyjąć, że średni koszt świadectwa energetycznego dla standardowego domu jednorodzinnego wynosi od 300 do 800 złotych. Dla większych budynków lub kompleksów cena może być wyższa. Warto jednak zaznaczyć, że za brak świadectwa grozi kara finansowa w wysokości 5000 zł.

Świadectwo energetyczne — Kto wystawia? Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Aby uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, należy skontaktować się z certyfikowanym audytorem energetycznym, który posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej lub kwalifikacje do wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń energetycznych. Zadaniem audytora jest przeprowadzenie analizy i dokonanie oceny energetycznej budynku. Warto wiedzieć, że audytor musi być zarejestrowany w odpowiednich organach nadzoru budowlanego.

Skoro już wiadomo, kto wydaje świadectwo energetyczne, to warto zadać sobie pytanie jak wygląda cała procedura związana z uzyskaniem tego dokumentu. Świadectwo wydawane jest na podstawie szczegółowego audytu energetycznego nieruchomości i dokumentów, którymi dysponuje właściciel nieruchomości. Audyt obejmuje szczegółową analizę budynku, w tym jego izolacji termicznej, systemów grzewczych, wentylacyjnych i oświetleniowych. Audytor wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie do obliczeń i generuje raport końcowy, który zawiera wyniki przeprowadzonej analizy, wskaźniki zużycia energii oraz klasyfikację energetyczną budynku. Na tej podstawie audytor wystawia świadectwo, które ważne jest przez kolejne 10 lat. Po upływie tego okresu konieczne jest przeprowadzenie nowego audytu energetycznego i uzyskanie aktualnego świadectwa. Warto pamiętać, że dokument musi zostać zarejestrowany w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej.

Podsumowując, świadectwo energetyczne jest dokumentem służącym do oceny efektywności energetycznej budynków. Jest ono obowiązkowe w wielu przypadkach, takich jak sprzedaż, wynajem czy budowa nowych obiektów. Świadectwo energetyczne nie tylko spełnia wymogi prawne, ale także może prowadzić do znacznych oszczędności energetycznych i poprawy komfortu użytkowania budynku. Na podstawie świadectwa można bowiem oszacować zakres i koszty planowanej modernizacji.

Sprawdź inne nasze wpisy: