Doradztwo/Usługi

1. Dokumenty potrzebne do notariusza:

Sprzedaż działki – lista potrzebnych dokumentów

Do sprzedaży działki należy przedłożyć u notariusza następujące dokumenty:

Lista ma charakter ogólny i zależnie od stanu prawnego nieruchomości, może podlegać modyfikacji.

 • odpis z księgi wieczystej  lub wskazanie jej numeru
 • wypis z rejestru gruntów (+ wyrys jeśli działka jest odłączana z księgi wieczystej )
 • zaświadczenie z urzędu miejskiego lub gminy – o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o jego braku (może być też wypis z planu)

(wskazane jest zamieszczenie w zaświadczeniu stwierdzenia, czy w planie nieruchomość przeznaczona jest do zalesienia)

–  zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego – potwierdzające, że nieruchomość jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i że jest lub nie jest objęta decyzją starosty (o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach) określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej. 

- zaświadczenie potwierdzające, że na terenie miasta Białystok nie wyznaczono w drodze uchwały Rady Miasta obszarów rewitalizacji, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz gminy, nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,

umowa nabycia nieruchomości,

– postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia – kiedy nabyto nieruchomość w drodze dziedziczenia

– w przypadku nabycia nieruchomości w spadku lub po 1 stycznia 2007 r. darowizną, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności lub zasiedzeniem – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku, lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

W przypadku, gdy sprzedawana działka powstała w wyniku podziału nieruchomości (dokonanego przez obecnego właściciela)    

decyzja podziałowa  – z pieczęcią, że jest ostateczna

wypis i  wyrys z rejestru gruntów – dla sprzedawanej działki  

wypis i wyrys na działki powstałe w wyniku podziału – jeśli podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej

wykaz zmian danych ewidencyjnych lub odpis tego wykazu –  jeśli podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej

Lista potrzebnych dokumentów do sprzedaży lokalu

stanowiącego odrębną nieruchomość
(lokal z udziałem w gruncie) 

Do sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość należy przedłożyć u notariusza następujące dokumenty:

Lista ma charakter ogólny i zależnie od stanu prawnego nieruchomości, może podlegać modyfikacji.

 • odpis z księgi wieczystej  lub wskazanie jej numer,
 • umowa nabycia lokalu,
 • wypis z ewidencji gruntów, budynków i lokali

– postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia – kiedy nabyto lokal w drodze dziedziczenia

– w przypadku nabycia lokalu w spadku lub po 1 stycznia 2007 r. darowizną, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności lub zasiedzeniem – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku, lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

- zaświadczenie potwierdzające, że na terenie miasta Białystok nie wyznaczono w drodze uchwały Rady Miasta obszarów rewitalizacji, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz gminy, nie ustanowiono Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,

W przypadku zakupu lokalu z kredytu i ustanawiania hipoteki potrzebne są dodatkowo

 • umowa kredytu
 • zaświadczenie/oświadczenie  banku o udzieleniu kredytu i wysokości zabezpieczenia

Ponadto kupujący mogą oczekiwać od sprzedających lokal przedłożenia następujących dokumentów.

 • zaświadczenie  – stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • zaświadczenia zarządcy nieruchomości wspólnej o braku zaległości w opłatach.
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej

sprzedaż lokalu spółdzielczego – lista dokumentów

Do sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy przedłożyć

u notariusza następujące dokumenty:

Lista ma charakter ogólny i zależnie od stanu prawnego prawa do lokalu może podlegać modyfikacji.

 • zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej
 • odpis z księgi wieczystej  lub wskazanie jej numeru, jeżeli została dla prawa do lokalu założona
 • umowa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub przydział.

– postanowienie stwierdzające nabycie spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia – kiedy prawo do lokalu nabyto drodze dziedziczenia

– w przypadku nabycia prawa do lokalu w drodze spadku lub po 1 stycznia 2007 r. darowizną, nieodpłatnym zniesieniem współwłasności lub zasiedzeniem – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające, że nabycie było zwolnione od podatku, lub że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

W przypadku zakupu prawa do lokalu z kredytu i ustanawiania hipoteki potrzebne są dodatkowo

 • umowa kredytu
 • zaświadczenie/oświadczenie  banku o udzieleniu kredytu i wysokości zabezpieczenia

Ponadto kupujący mogą oczekiwać od sprzedających prawa do lokalu przedłożenia następujących dokumentów.

 • zaświadczenie  – stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej

2. Regulacja stanu prawnego nieruchomości
3. Świadectwa charakterystyki energetycznej
4. Wycena nieruchomości
5. Usługi dodatkowe

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem